Zaterdag 28 januari Repair Café Parkstad Limburg in Sam-Sam Heerlen

Repair Café Parkstad Limburg houdt op 28 januari 2017 van 10.00 tot 13.00 uur het eerste Repair Café in Sam-Sam Heerlen, Mijnzetellaan 2 in de wijk Zeswegen. Vanaf die datum is op deze nieuwe vaste locatie op de laatste zaterdag van de maand een Repair Café.

Feestelijke opening Transitie Lokaal
Dit Repair Café valt samen met de feestelijke opening van het Transitie Lokaal op de locatie van Sam-Sam. Tijdens deze opening kunt u kennismaken met Parksjtad in Transitie (voorheen Transition Town Parksjtad), De Groene Kanteling, de afdeling Permacultuur en natuurlijk het Repair Café. De opening begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur (Let op: de bijeenkomst van het Repair Café is van 10.00 tot 13.00 uur!).

Over het Repair Café
Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit, een broodrooster die niet meer werkt, een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet! Repareer ze in het Repair Café.
Het Repair Café is een evenement dat draait om repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, serviesgoed, gebruiksvoorwerpen, speelgoed et cetera. Ook is er deskundige hulp aanwezig, zoals een elektricien, een naaister, een timmerman en een fietsenmaker.
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze zelf aan de slag, eventueel met hulp om de spullen te repareren en een tweede leven te geven. Wie niets heeft om te repareren, neemt een drankje aan de bar. Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. En weer hebben we spulletjes van de afvalberg gered!

Samen een duurzame streek creëren
Repair Café Parkstad Limburg is een werkgroep van Parksjtad in Transitie, een open platform dat met hulp van gewone mensen met eigen inzicht, eigen wijsheid en eigen ervaringen een duurzame streek voor elkaar wil krijgen. Zelf het initiatief nemen is het beste signaal naar onze overheden. Laten we elkaar opzoeken in deze verdeelde maatschappij en gelegenheden in de wijken creëren zodat we elkaar kunnen inspireren en helpen. We moeten weer de verbinding met elkaar aangaan om oplossingen met elkaar te bedenken. Dat hoeven geen grote oplossingen te zijn maar kleine oplossingen in je eigen streek, in je stad, in je wijk en in je huis: het kan overal. Dat is waar de transitie van steden en dorpen voor staat. Parksjtad in Transitie daagt je uit om mee te denken en mee te doen. Om samen te werken aan het sociaal proces om niet in 2030, maar nu al aanzienlijke verbeteringen aan te brengen hier in Parkstad. We staan voor een duurzame veerkrachtige streek die zin heeft in de toekomst. De toekomst van de burger, de toekomst van ons allemaal.

Parksjtad in Transitie: Samen aan de slag
Behalve het Repair Café heeft Parksjtad in Transitie ook een werkgroep Permacultuur en een werkgroep Groene Kanteling. Heeft u zelf ideeën of bent u al bezig op een terrein rond duurzaamheid, dan horen wij graag van u en kunnen wij wellicht iets voor elkaar betekenen.

Meer informatie: