Internationale Repair Café Week en Dutch Earth Week komen samen

Van 14 tot en met 22 oktober is het Internationale Repair Café Week. Dit valt gelijk met de Dutch Earth Week waar Repair Day onderdeel van is. De Dutch Earth Week is een initiatief van de provincie Limburg. We dagen tijdens deze week heel Limburg uit om duurzamer te denken én duurzamer te doen. Het thema van deze eerste editie is no waste. Weggooien is zonde. Dus laat het gewoon repareren. En waar kan dit het beste? Bij het Repair Café (www.repaircafe.org voor lokale adressen).

Wereldwijd organiseren vrijwilligers in deze week bijeenkomsten die draaien om samen repareren. Doe mee, repareer je dierbare kapotte spullen in het Repair Café.

In dit kader organiseert Repair Café Parkstad op 14 oktober een extra ingelaste Repair Café bijeenkomst in locatie Sam-Sam, Mijnzetellaan 6, Heerlen van 10:00 tot 13:00 uur.

U KOMT TOCH OOK?

Tevens staat deze dag in het teken van de fietsverlichtingsactie van de ANWB. U kunt u fiets laten nakijken op verlichtingsgebreken, de eerste fietsen krijgen een gratis verlichtingsset gemonteerd (let op: er is een beperkte oplage).

Op woensdag 18 oktober 2017 is het acht jaar geleden dat Martine Postma het allereerste Repair Café organiseerde. Op die dag in 2009 kwamen tientallen buurtbewoners met hun kapotte spullen naar een theater in Amsterdam-West. Intussen zijn er meer dan 1.300 Repair Cafés in 33 landen, verspreid over zes continenten. Tijdens de Internationale Repair Café Week (IRCW) willen we nog meer mensen enthousiast maken voor samen repareren.

Windmolenproject 7 september 2017

De eerste bijeenkomst na de zomervakantie. We hadden een aantal opdrachten:

  1. Neem je dynamo mee dan kunnen we deze testen: dus 12V spanning erop en kijken wat hij oplevert.
  2. Regel een accu of zonnepaneeltje voor de startspanning.
  3. Tevens is het dan goed om te kijken wat voor molen je wilt. Dus maak een globale schets van hoe jij je molen ziet: ophanging, model, soort wieken etc.

We hadden een draaier gevonden om de rotor af te draaien, helaas kon er geen tijdige afspraak gemaakt worden. Dat zal voor de volgende keer zijn.

Er was een klein groepje van 5 personen aanwezig. We zijn begonnen met het testen van een dynamo. Wiel heeft van restmateriaal een eenvoudig maar doeltreffend testbankje gemaakt. Maarten had een zonnepaneeltje gekocht wat een 12 V spanning leverde en Hein had een accu. Helaas had ons aandrijfmotortje te weinig toeren om resultaat te meten. Voor de volgende keer moeten we beter voorbereid zijn.

Er is ook al wat voorwerk gedaan betreffende de bladen van de molen. Met een platenwals kom je een heel eind. Op de foto rechts een proefje voor de Savonius turbine met daaronder het getordeerde blad van de Gorlov turbine. Deze laatste zal nog een hele uitdaging worden.

De bedoeling is om proefopstellingen te maken van de meest gangbare types turbines. In het klein dan wel te verstaan en dan ook zonder generator eraan gekoppeld. Met een rotatiemeter kunnen we dan bij gelijke wind belasting meten welk blad het meest geschikt is. Helaas had nog niemand een schets van zijn gewenste molen gemaakt. Dus dat wordt ook iets voor volgende bijeenkomst.

Remco

Windmolenproject 10 augustus 2017: het moment van de keuzes!

Een zevental deelnemers heeft zich verzameld voor de zesde bijeenkomst van ons project. Het moment van de keuze: gaan we een bestaande motor aanpassen of kiezen we voor een dynamo? Een groot deel kiest -voor het gemak- voor de dynamo maar wil daarna toch ook een bestaande a-synchrone motor ombouwen. Alles op z’n tijd. We starten met één motor (die van mij) als proef om aan te passen. Als dit goed gaat zal de rest ook volgen.

Volgende keuze is het soort windmolen: de VAWT (Vertical Axis Wind Turbine) heeft de voorkeur. Alhoewel klein kan deze toch, ook bij minder wind, nog aardig wat opleveren, is zo goed als stil en past bijv. aan de muur van een huis of op het dak. Verder is het voordeel dat de overbrenging van de opgewekte stroom geen probleem vormt omdat deze turbine onafhankelijk van de windrichting is. Dit i.t.t. de traditionele wiekenmolen waar wieken en generator 360˚ moeten kunnen draaien en de stroomopwekking via sleepcontacten naar de gelijkrichter en omvormer moet worden geleid. En als laatste ook niet onbelangrijk: er zijn geen gemeentelijke verordeningen voor windturbines aan of op een huis, dit i.t.t. voor vrijstaande modellen.

Na een stevige zoektocht in de opslag bij mijn werkplaats nog een wasmachinemotor gevonden met permanente magneten een zogenaamde brushed DC motor. Deze zijn ook brushless te krijgen en dan uitgerust met transistors voor de omkering van de stroomrichting. Mijn motor met 1000 rpm aangedreven levert toch al gauw zo’n 25 VDC:

Het voordeel van een dergelijke motor is dat er geen voorspanning nodig is voor de elektromagneten. Wel is hier ook een overbrenging nodig om het meest effectieve toerental te krijgen. Een mooie ontwikkeling op dit gebied is de generator van de fa. Exro (http://www.exro.com/). Dit is een ‘normale’ generator waar echter d.m.v. elektronica spoelen wel of niet ingeschakeld worden en zo de generator zich aanpast aan de weer/wind omstandigheden waardoor de opbrengst wel 50% hoger dan normaal kan liggen.

Iedere deelnemer die een motor gaat ombouwen schaft zijn eigen magneten aan. We hebben een lokale draaier gevonden die voor ons de rotor wil afdraaien. Nu eerst nog wachten op de bestelde magneten. Dat levert tijd op om na te denken over de wieken van de VAWT: worden het schoepen, wieken oftewel type Savonius of Darrieus of misschien toch maar de Gorlov variant? Wat een keuzes, het maakt het er niet makkelijker op!

Remco

27 juli 2017: het ‘teardown’ moment, we gaan ervoor!

Om 19:00 uur starten we, snel nog de spullen in de auto, en andiamo naar de Mijnzetellaan. Stipt op tijd aangekomen staan al een aantal deelnemers te wachten. Meteen komen al weer vragen naar boven zoals: waarom geen dynamo i.p.v. een elektromotor. Is de rotor van een elektromotor ook niet magnetisch? En wat is dan het verschil met de dynamo? Enzovoort, enzovoort. Deze basiskennis vragen zullen nog wel vaker komen bovendrijven en de basiscursus is dan ook geen overbodige luxe. Na het klaarzetten van de motoren en gereedschap gaan we aan de slag.

De ervaren sleutelaars haal je er zo tussenuit, de beginnelingen natuurlijk ook. Kreten als: “Hoe krijg ik dit los?”, “Wat is dit?”, “Help!” etc. Nu begint het echt vorm te krijgen en zie je dat mensen zich samenpakken en het sleutelen echt leuk vinden.

Uiteindelijk heeft iedereen zijn motor gedemonteerd. Bijzonder is te zien hoe motoren die al een respectabele leeftijd hebben nog piekfijn van binnen uitzien. Nu kunnen we in levende lijve de stator en rotor aanschouwen en de wikkelingen proberen te volgen. Dit maakt de theorie ook veel inzichtelijker.

Ook meten we de afzonderlijke windingen nog even door om zeker te zijn dat we een werkende motor hebben. Iedereen, nou ja bijna iedereen, heeft een doosje, tas of kratje meegenomen om zijn motor inclusief onderdelen in op te slaan. Iedereen gaat enthousiast naar huis. Op naar de volgende bijeenkomst!

13 juli 2017: verslag derde bijeenkomst windmolenproject

Het werkbezoek was een succes! Om 19:00 uur stipt waren zeven deelnemers aanwezig op het afgesproken adres. We werden ontvangen door Guus die een korte rondleiding verzorgde en alle vragen beantwoorde.


Guus heeft zo’n 10 jaar geleden een complete ‘energie centrale’ thuis gemaakt inclusief opslag. De windmolen reikt zo’n 5 meter hoog. En levert max. zo’n 1800 W aan vermogen.

Verder zijn op het dak van zijn schuur voor de windstille periodes ook zonnepanelen geplaatst. Om de nachtelijke, bewolkte en windstille periodes te overbruggen is er een gel accu geplaatst. Het geheel is via een gelijkrichter, omvormer en accu beveiliging aan de accu gekoppeld. De accu is een gel accu (levensduur 10-15 jaar) destijds gekocht bij Advitek.

Om de molen tegen overbelasting te beveiligen is het, via een handbediende schakelaar mogelijk twee fases met elkaar door te verbinden wat de motor afremt naarmate het toerental stijgt. Deze wordt tijdens afwezigheid (vakantie) standaard ingeschakeld. Deze handbediening zou d.m.v. een windmeter en schakeling geautomatiseerd kunnen worden. Om de gel accu (± €350,-) niet te overbelasten is hier een automatische veiligheid ($20) ingebouwd: zodra de accu vol is schakelt automatisch een verwarmingselement in om de evt. nog geleverde stroom ‘af te voeren’. De bekabeling is van acculaadkabels (6mm2). De accu levert via een 2000 W omvormer(12VDC naar 230VAC – €430,-) een stabiele stroom aan het huisnet. De accu voldoet, nu 10 jaar later, nog prima!

Veel materiaal is destijds online in de V.S. besteld en een aantal kleinere spullen in Nederland. Elektronische spullen zijn vele malen duurder in Nederland (o.a. door tussenhandel) en zijn beter rechtstreeks in China te bestellen. Destijds was rechtstreeks bestellen in China nog moeilijk en onbetrouwbaar. De spullen die besteld werden in de V.S. komen natuurlijk ook uit China alleen was daar, destijds de VS, de meeste informatie te vinden over dit onderwerp en werden ook de diverse elektrotechnische producten aangeboden.

De woning ligt in het buitengebied waar wel eens stroomonderbrekingen voorkomen. Dit levert in dit huishouden nu geen probleem op. Bij stroomonderbreking neemt de gel accu het netjes over waardoor televisie en verlichting gecontinueerd worden. Één hoekje van nog geen vierkante meter reserveren in je garage of kelder en met een beetje hulp je eigen energievoorziening maken.

Al met al een leuke en leerzame ervaring. De volgende stap in ons project is nu het demonteren van de elektromotor. De elektromotoren verschillen in vermogen tussen de 0,5 kW en 1,5 kW. Sommige zijn auto dynamo’s maar de meeste a-synchrone 3 fase motoren. Voor deze laatste geldt dat als de motor is gedemonteerd, aan de hand van de afmeting van de rotor, gezocht kan worden naar passende magneten. Voor de autodynamo’s moet gezocht worden naar een goede manier om met een startspanning de elektromagneten te activeren.
Op naar de volgende bijeenkomst!

Heerlen aan zee

In de laatste week van de zomervakantie vindt in Heerlen voor het eerst Heerlen aan Zee plaats. Dit is een vakantieweek voor kinderen van 10-12 jaar, afkomstig uit Heerlen.

De hele week zal in het teken staan van kunst en cultuur en de kinderen gaan met kunstenaars aan de slag met bijvoorbeeld dans, zang, toneel, decorbouw etc. Er is een opdracht, maar de kinderen zijn leidend dus hoe het eindproduct eruit gaat zien is nog niet te zeggen.

De week vindt plaats van 21 augustus t/m 25 augustus: maandag t/m donderdag van 10 tot 17 uur en vrijdag van 10 tot 20 uur (eindpresentatie voor o.a. ouders) bij Cultuurwerkplaats zeezicht in Heerlerheide.

Heerlen aan Zee wordt gefinancierd vanuit de armoedebestrijding en is voor kinderen die wegens financiële omstandigheden niet op vakantie kunnen. Denk hierbij aan een inkomen op bijstandsniveau, schuldsanering, sociaal minimum, WAO, of andere soortgelijke inkomensposities die niet hoger zijn dan 125% van het bijstandsniveau.

Er is plek voor 35 kinderen, vol is vol. Ouders kunnen hun zoon/dochter aanmelden door een email naar Kim Creugers kcreugers@alcander.nl (NIET naar het Repair Café mailen!) te sturen met hun gegevens. Bellen kan ook: 06 387 576 04. Er wordt dan contact opgenomen om samen een aanvraag in te dienen bij het jeugdcultuurfonds. Als deze wordt goedgekeurd, is het kind ook ingeschreven. Het kost ouders dan verder niets. Het is de bedoeling dat kinderen de hele week aanwezig zijn.

Tweede bijeenkomst windmolenproject

Donderdag 29 juni: de tweede bijeenkomst van het windmolenproject zit er op! Met een volle groep zijn we de uitdaging weer aangegaan.

Hoewel alles nu nog een beetje los zand is komt er langzaam structuur in de materie. De opdrachten van de vorige bijeenkomst was:

  1. Zoek de gemeentelijke verordeningen uit v.w.b. het plaatsen van een windmolen.
  2. Er is een cursus elektro rondgestuurd, neem deze door voor enige basiskennis.

Ad1. Wat al snel duidelijk werd was dat er geen beleid is inzake het plaatsen van een windmolen als particulier. Hier is dus nog wat te winnen. Wel zijn er regels zoals bouwvergunning (max. bouwhoogte etc.) en omgevingsvergunning. Hier zijn echter ook weer uitzonderingen op mogelijk. Het komt er dan helaas al snel op neer dat er een stedenbouwkundig oordeel nodig is. Een molen op de nok van het dak lijkt nog de meest interessante mogelijkheid te zijn.

Ad2. De cursus is kort in zijn geheel besproken met uiteraard de meeste aandacht voor de elektromotor (lezen van de kenplaat en de aansluitingen) en voor de fenomenen spanning, stroom en weerstand en de relatie tussen deze drie.

Vervolgens zijn we gaan kijken wat de mogelijkheden zijn van de diverse soorten molens. Er is voldoende variëteit in uitvoering maar een hele klus om het juist model voor ieders individuele wensen/mogelijkheden te kiezen. Om deze keuze makkelijker te maken is een werkbezoekje gepland bij iemand die een volledig pakket aan energieopwekking bij zich thuis heeft uitgevoerd: windmolentje, zonnepanelen en accu-opslag. Een dergelijk bezoek is erg prettig omdat dit het geheel een beetje uit de theoretisch hoek trekt en meer inzichtelijk maakt hoe met relatief weinig middelen toch een aardige opzet gemaakt kan worden.

Op naar de volgende bijeenkomst!

Verslag Bocholtz 10 juni 2017

Wederom op een zonnige zaterdag waren we te gast in Bocholtz. Met 8 technische vrijwilligers, 1 naaister en 2 gastvrouwen hoopten we op een goede opkomst.
Het eerste aanbod was een elektrisch kacheltje, voorlopig niet nodig. Toen kwam een heer met een control unit voor Märklin treinen. Helaas werd dit erg moeilijk zonder schema. Een oudere dame had een hartjes wafelijzer waar de scharnieren uitgevallen waren. Onze jongste techneut zag hiervoor wel een oplossing en bood aan het mee naar huis te nemen om daar verder te repareren.
Verder waren er opvallend veel naaimachines. Degelijke ouderwetse modellen die het opeens, na jaren, niet meer wilden doen. Paul, onze nieuwe vrijwilliger, had het er druk mee. Helaas kon hij ze niet allemaal weer laten lopen. Stofzuigers waar het printboard van gerepareerd werd alsof het niks is. Een ratelende videorecorder waar de kop van werd schoon gemaakt en hij deed het weer. Een broodrooster waarvan de kruimellade vastzat. Hij bleek er verkeerd in te zitten (zeker nog niet goed wakker geweest). Ook kwam een mevrouw met een elektrisch kookplaatje. Er zat een breuk in de kabel en dat vond ze een beetje link om daar uren soep op te laten trekken. Onze naaister had een broek, jas en blouse die stuk waren. Geen probleem, alles werd netjes en vakkundig gemaakt. Wat wel zomerse artikelen waren: heggescharen. Eentje was echt versleten en de ander kan gemaakt worden mits er nieuwe koolborstels in gezet worden.
Tot 1 uur waren we zo druk bezig dat de koffie er bij inschoot. Iedereen ging tevreden huiswaarts. BEDANKT !

Windmolenproject van start!

De eerste kennismaking met de deelnemers van het windmolenproject is een feit. Op donderdag 1 juni 2017 om 19:00 uur werd het project geopend met een kort welkomswoord. Daarna volgde een voorstellingsrondje. Hieruit bleek dat een groot deel van de aanwezigen weinig tot geen elektro achtergrond had. Dat betekent dat de eerstvolgende bijeenkomst volledig gewijd gaat worden aan een basiscursus elektrotechniek oftewel bijspijkeren van de nodige kennis. Ook werd er al huiswerk uitgedeeld: doorlezen basiscursus elektro, navragen wat gemeentelijke verordening zijn betreffende windmolens of max. masthoogtes en niet te vergeten oriënteren wat voor soort molen voor eenieder gewenst is. De mogelijkheden zijn legio. Al met al was het een zeer positieve aftrap met gemotiveerde deelnemers. De kop is eraf, op naar de volgende bijeenkomst.