De Stadswerkplaats

Click here for English version!

Dit is wat wij doen, dit is wie wij zijn…(-:
Deze film is beschermd door copyright, niets van deze film mag worden gebruikt zonder de specifieke toestemming van de maker!
Met deze subsidie is meer dan 50% van onze begroting gedekt! 17 Maart 2020
ORANJEFONDS BEDANKT!
Het gaat de goede kant uit! Weer een subsidie gekregen waarmee de stap naar de live werkplaats alsmaar kleiner wordt. FSI dank hiervoor! 10 maart 2020

De stand van zaken (1-1-2020): momenteel wordt er achter de schermen hard gelobbyd aan de opzet van ons mooie project. Het papier verteld alles maar is ook zeer geduldig. We merken dat de persoonlijke benaderingen echt wel de meerwaarde heeft. En daar zetten we nu dus flink op in. Er is contact geweest met Bureau VsV (Vroegtijdig Schoolverlaters) en de afdeling Arbeidsmarktbeleid van de gemeente Heerlen. Algemene conclusie van deze gesprekken is dat zij ons zeker zien zitten en dat er een grote behoefte is, en daartegenover een tekort aan plekken om mensen te plaatsen. Verder zijn de onderhandelingen met diverse fondsen, gemeente en provincie in volle gang. De gemeente heeft een adhesieverklaring aan ons adres afgegeven wat zoveel betekent dat zij achter het plan staan. Nu gaan de gesprekken er vooral over hoe dat ‘achter ons staan’ zich vertaald in concrete daden. De provincie moet nu wachten op de eerste zet van de gemeente, maar zij houden vinger aan de pols. De deadline van de donatie van st. DOEN komt dichterbij dus nu moeten er spijkers met koppen geslagen worden! Daarnaast loopt nog een aanvraag bij het Oranjefonds en het Fonds Sociale Instellingen. Hier zijn goede contacten gelegd welke ook gaan resulteren of hebben geresulteerd in een persoonlijke gesprek en waarvan wij hopen dat dit zich vertaald in financiële steun. Er wordt nog overwogen om een crowdfunding te starten. Fingers crossed!

Dat de Heerlense Stadswerkplaats een fantastisch project is wisten we al en dat het een groot sociaal maatschappelijk gat in onze lokale samenleving gaat vullen wisten we natuurlijk ook al. Soms is het moeilijk voor te stellen wat zo’n Stadswerkplaats nu precies doet: wat houdt het in, hoe ziet het eruit, hoe werkt het en hoeveel mensen profiteren hier nu van. Laten we daar nu een aantal hele mooie You Tube filmpjes over hebben van onze collega’s van de Openbare Werkplaats in Amsterdam https://youtu.be/twHiy9f17EI en https://youtu.be/k9h3txVzUsQ en nog veel meer als je zoekt op “Openbare Werkplaats”. Stadswerkplaats Amsterdam en Timmerman Koos bedankt! Veel kijkplezier (-:

JA, WE KUNNEN DOOR! Op 11 juni j.l. ontvingen wij de goedkeuringsbrief van stichting DOEN met de toezegging voor een substantieel financiële bijdrage ten behoeve van De Heerlense Stadswerkplaats. Hier zijn wij natuurlijk hartstikke blij mee. Hiermee is echter pas een derde van onze begroting gedekt. Oftewel: er is nog werk aan de winkel. Naast het gegeven dat een financiële bijdrage natuurlijk essentieel is om een dergelijk project uit de grond te stampen zegt dit meer, veel meer! Deze bijdrage zegt eigenlijk dat dit niet zomaar een plannetje is wat tijdens het nuttigen van een biertje op een Heerlens terrasje is bedacht en wat we wel even zullen ‘fiksen’. Over dit project hebben we veel gepraat en nog meer geschreven en het toegezegde geld is natuurlijk prachtig maar deze bijdrage zegt vooral dat De Stadswerkplaats een goed uitgewerkt plan is, en in staat wordt geacht een substantiële positieve bijdrage te kunnen leveren aan de sociaal maatschappelijke situatie in Heerlen. En dat is pas echt een groot compliment! Stichting DOEN: ……….BEDANKT!

De Heerlense Stadswerkplaats

Begin twintigste eeuw kwam de mijnindustrie op, waarbij de bijbehorende ambachten bloeiden. Heerlen en andere Parkstad gemeenten floreerden. Daarna volgde de grote impasse in de jaren zestig en zeventig. De mijnen gingen dicht. Heerlen heeft zijn veerkracht nooit verloren. In het licht van de mijn geschiedenis borrelt het idee op om in deze gemeente een Stadswerkplaats op te richten en daarbij de aandacht opnieuw  te richten op het ambacht. 

De Stadswerkplaats wordt een mix van een “Fablab” en een klassieke werkplaats. Een plek waar je met technologie en techniek in aanraking kunt komen en hiermee volop kunt experimenteren. Van de 3D printer, groeneducatie tot metaal- en houtbewerking.  Een creatief, technisch gebouw, omgeven door een tuin met kas waarbinnen(en buiten) veel creatieve ambachten ontplooid kunnen worden.

De activiteiten binnen de Stadswerkplaats worden grotendeels bepaald door de deelnemer/bewoners zelf. De basisvoorzieningen zijn echter een hout- en metaalbewerkingswerkplaats. In de Stadswerkplaats kunnen onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, lokale milieu- en duurzaamheidsorganisaties en gemeente samenwerken met de deelnemers. Het is een vrijplaats voor techniek, groeneducatie en creatieve ambachten en gestoken in een jasje van duurzaamheid en sociale verbondenheid. Hier stimuleren wij de veerkracht van de samenleving en dit via duurzame oplossingen in de breedste zin van het woord. Het milieu en de burger staan daarbij centraal. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Stadswerkplaats vergroot de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van burgers binnen de gemeenschap en versterkt de samenhang, teneinde een omschakeling, een transitie, te realiseren naar een duurzaam, sociaal, veilig en gezond leefklimaat waar iedereen zich kan ontwikkelen.

Waarom een Stadswerkplaats

Ik mis een omgeving waar ik mijn creativiteit kwijt kan, een ontmoetingsplek voor gelijkgestemden, voor jong en oud, voor hoog- en laag opgeleid, autochtoon en migrant.  Waar mensen van alle niveaus  kunnen werken aan individuele- maar ook  gezamenlijke projecten. Waar je kennis kunt opdoen maar ook kennis kunt achterlaten. Het is de basis van integratie. Het lijkt op een “Fablab” maar het is ook een klassieke werkplaats. Er staan basis hout- en metaalbewerkingsmachines maar ook computers en een 3D printer. Je kunt er leren programmeren maar ook lassen, smeden en houtbewerken. Daarnaast biedt de tuin de mogelijkheid je te verdiepen in diverse ecologische technieken voor bijvoorbeeld biologische voedselproductie. 

Binnen De Stadswerkplaats zal plaats zijn voor een sociale component, in de vorm van een Kletscafe, de plek waar men elkaar ontmoet en creatieve ideeën deelt. De Stadswerkplaats moet een verzamelplek zijn voor veel organisaties die met hun specialiteit een bijdrage leveren aan het grote geheel. Alles gegoten in een duurzaam jasje met oog voor de toekomst.

Het zijn roerige tijden: het klimaatakkoord van Parijs houdt ons een spiegel voor. Gemeenten committeren zich aan duurzaamheidsverplichtingen (Palet 3.0). Mensen vanuit de hele wereld zoeken bij ons een veilige en gezonde toekomst. Er is een schrijnend tekort aan technisch opgeleid personeel. Daartegenover leven we in een maatschappij waar nog teveel mensen aan de zijlijn staan. Wat de boer niet kent dat eet hij niet is mogelijk één van de redenen waarom tegenwoordig niet gekozen wordt voor een technisch beroep. Een “lekker rustig” baantje op kantoor betaalt veel beter, wordt gedacht. Techniek moet je ervaren en liefst van jongs af aan. Je kunt je er in ontwikkelen en er veel voldoening van krijgen. En plat gezegd: je kunt er goed geld in verdienen! Het bedrijfsleven schreeuwt om goed geschoold technisch personeel. In schril contrast zitten veel mensen ‘thuis op de bank’ zonder adequate scholing of ze zijn stukgelopen in hun werk. Daarnaast zijn er mensen die naast hun dagelijkse werk creatieve invulling of verdere ontplooiing zoeken. Ook zelfstandigen kunnen gebruik maken van deze goed uitgeruste werkplaats wat zo een eerste alternatief biedt voor grote investeringen. De Stadswerkplaats is de opstapplek om een start te maken, te snuffelen aan de mogelijkheden, een hobbymatige of professionele uitdaging of gewoon het voortraject van een re-integratie proces.

 

Via dit manifest roepen wij iedereen op, die zich hiervoor wil hard maken, deelnemen, inzetten of op enig andere manier wil bijdragen! Laat van je horen!

Wij zijn bereikbaar via mail:

stadswerkplaatsheerlen@gmail.com

of telefonisch 0653562168

Parksjtad in Transitie timmert aan de weg om dit te bewerkstelligen. Wij nodigen u van harte uit.

 Wij kunnen nog wel wat likes gebruiken op :                         

 https://www.iba-parkstad.nl/bewoners-maken-parkstad/

Klik ‘Bewoners maken Parkstad’; scroll naar beneden waar de ideeën staan tot Stadswerkplaats en klik op het grijze hartje. Het wordt dan rood.
We kunnen nog heel wat likes gebruiken. Dus als je je hier in kunt vinden graag een dikke like geven (klik op het hartje onder de koptekst Stadswerkplaats).

Alvast bedankt!

 https://parksjtad-in-transitie.nl/stadswerkplaats-bij-iba-parkstad-ingediend/

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.”
Robert Swan, poolreiziger
  Auteur: Remco Wijckmans        17 juni 2018