Privacyverklaring conform GDPR

 


Remco Wijckmans is de Functionaris Gegevensbescherming van Parksjtad in Transitie (PiT). Hij is te bereiken via stadswerkplaatsheerlen@gmail.com


Parksjtad in Transitie (PiT), gevestigd aan Tilburgstraat 21, 6419BG Heerlen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Telefoon:                 Geen

Website:                   https://parksjtad-in-transitie.nl

                                   https://www.repaircafeparkstad.nl

                                   https://www.stadswerkplaatsheerlen.nl

                                   KvK: 59453680

 

Persoonsgegevens die wij verwerken van onze bezoekers, vrijwilligers en deelnemers Wirkus.

PiT verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, website, social media of ons via mail hebt gecontacteerd.


Verkregen persoonsgegevens worden nooit zonder toestemming aan derden verstrekt!


Afhankelijk van de werkgroep waarvan je diensten afneemt of vrijwilligerswerk verricht vragen wij aangepaste persoonsgegevens. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij per werkgroep verwerken:

Groep permacultuur:

Bezoekers

Voornaam: ter identificatie tijdens de bijeenkomsten.

Achternaam: alleen i.c.m. het bankrekening nummer i.v.m. betalingen.

Woonplaats: statistisch om ons bereik te bepalen!

E-mailadres: 

 • vrijwillig ter aanmelding nieuwsbrief.
 • Om contact te kunnen leggen i.v.m. de dienst die je bij ons afneemt (bijvoorbeeld dan en dan is er open dag in de tuin)
 • Voor administratieve handelingen (bijv. je koopt kruiden of een boek).

Telefoonnummer:

 • Om contact te kunnen leggen i.v.m. de afgenomen dienst

Bankrekening nummer: om betaling te regelen voor de afgenomen diensten of producten.

 

Vrijwilligers:

Voornaam: ter identificatie tijdens de bijeenkomsten. Ter registratie in de vrijwilligersadministratie.

Achternaam: ter identificatie tijdens de bijeenkomsten. Ter registratie in de vrijwilligersadministratie.

Adres: ter registratie in de vrijwilligersadministratie.

Woonplaats: ter registratie in de vrijwilligersadministratie /statistisch om ons bereik te bepalen!

E-mailadres: 

 • vrijwillig ter aanmelding nieuwsbrief.
 • Om contact te kunnen leggen i.v.m. het werk wat je bij ons verricht (planning)
 • Voor administratieve handelingen (bijv. tbv vrijwilligersverzekering).

Telefoonnummer:

 • Om contact te kunnen leggen i.v.m. de overeengekomen werkzaamheden.

Bankrekening nummer: om betaling te regelen voor reiskosten en evt. vrijwilligersvergoedingen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij niet!

 

Repair Cafe Parkstad (RCP):

Bezoekers

Voornaam: ter identificatie tijdens de bijeenkomsten.

Woonplaats: statistisch om ons bereik te bepalen!

E-mailadres: 

 • vrijwillig ter aanmelding nieuwsbrief.
 • voor nazorg bij (uitgestelde) reparaties.

Telefoonnummer:

 • voor nazorg bij (uitgestelde) reparaties.

Vrijwilligers:

Voornaam: ter identificatie tijdens de bijeenkomsten. Ter registratie in de vrijwilligersadministratie.

Achternaam: ter identificatie tijdens de bijeenkomsten. Ter registratie in de vrijwilligersadministratie.

Adres: ter registratie in de vrijwilligersadministratie.

Woonplaats: ter registratie in de vrijwilligersadministratie /statistisch om ons bereik te bepalen!

E-mailadres: 

 • Om contact te kunnen leggen i.v.m. het werk wat je bij ons verricht (planning)
 • Voor administratieve handelingen (zoals tbv vrijwilligersverzekering).

Telefoonnummer:

 • Om contact te kunnen leggen i.v.m. de overeengekomen werkzaamheden.

Bankrekening nummer: om betaling te regelen voor reiskosten en evt. vrijwilligersvergoedingen.

RCP maakt gebruik van een online roosterprogramma voor vrijwilligers: https://www.onsrooster.nl. hiervoor moeten wij je naw gegevens incl. mailadres en telefoonnummer delen met deze organisatie. Ook hier kan Parksjtad in Transitie geen verantwoordelijkheid nemen voor de privacy garantie van deze derde. Met het afsluiten van een vrijwilligerscontract met PiT en RCP ga je hier automatisch mee akkoord.

Stadswerkplaats Heerlen (SWH):

Bezoekers

Voornaam: ter registratie in de basisadministratie

Adres: ter registratie in de basisadministratie (o.a. bijhouden van vorderingen).

Woonplaats: statistisch om ons bereik te bepalen!

E-mailadres: 

 • vrijwillig ter aanmelding nieuwsbrief.
 • Ivm de afgenomen dienst. (bijv. morgen is de werkplaats gesloten)

Telefoonnummer:

 • Ivm de afgenomen dienst. (bijv. morgen is de werkplaats gesloten).

Bankrekening nummer: om betalingen te regelen.

Foto: ter identificatie op de werkvloer.

Vrijwilligers:

Voornaam: ter registratie in de vrijwilligersadministratie.

Achternaam: ter registratie in de vrijwilligersadministratie.

Adres: ter registratie in de vrijwilligersadministratie (o.a. bijhouden van vorderingen).

Woonplaats: ter registratie in de vrijwilligersadministratie/statistisch om ons bereik te bepalen!

E-mailadres: 

 • Om contact te kunnen leggen i.v.m. het werk wat je bij ons verricht (planning)
 • Voor administratieve handelingen (zoals tbv vrijwilligersverzekering).

Telefoonnummer:

 • Om contact te kunnen leggen i.v.m. de overeengekomen werkzaamheden.

Bankrekening nummer: om betaling te regelen voor reiskosten en evt. vrijwilligersvergoedingen.

Foto: ter identificatie op de werkvloer.

Deelnemer Wirkus:

Voornaam: ter registratie in de facturatieadministratie.

Achternaam: ter registratie in de facturatieadministratie.

Adres: ter registratie in de facturatieadministratie.

Woonplaats: ter registratie in de facturatieadministratie.

E-mailadres: 

 • Om contact te kunnen leggen i.v.m. het werk wat je bij ons verricht (planning)
 • Voor administratieve handelingen.

Telefoonnummer:

 • Om contact te kunnen leggen i.v.m. de werkzaamheden.

Bankrekening nummer: om de betaling te regelen i.h.k.v. de bruikleen van de werkruimte.

Foto: ter identificatie op de werkvloer.

Verzekering: Maatschappij, polisnummer en afgesloten polis bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (wij willen kunnen verifiëren dat een Wirkus deelnemer een eigen aansprakelijkheidsverzekering heeft).

SWH maakt gebruik van een online roosterprogramma voor vrijwilligers: https://www.onsrooster.nl. hiervoor moeten wij je naw gegevens incl. mailadres en telefoonnummer delen met deze organisatie. Ook hier kan Parksjtad in Transitie geen verantwoordelijkheid nemen voor de privacy garantie van deze derde. Met het afsluiten van een vrijwilligerscontract met PiT en de SWH ga je hier automatisch mee akkoord.

Website privacy

Onze organisatie en bijhorende websites hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers m.u.v. de zogenaamde “first party” cookies welke noodzakelijke- en analytische data ter verbetering van de website ervaring en statistische gegevens over websitebezoekers registreren. Beiden gebeuren anoniem en zijn dus niet te herleiden naar privé personen. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder de toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over personen/minderjarigen, neem dan contact met ons op via stadswerkplaatsheerlen@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen 4 weken!

Alle online bronnen waarin wij ons presenteren (website, Instagram, Facebook en mail) gaan via kanalen van zogenaamde derden (Google, WordPress, Facebook etc.) en al deze data wordt zichtbaar gemaakt op een computer met besturingssysteem (Microsoft, Linux, Apple etc.). Omdat deze derden in hun voorwaarden de privacy conform GDPR zouden moeten waarborgen gebruikt Parksjtad in Transitie deze programma’s in goed vertrouwen dat ook zij (als derden) zich aan de privacy wetgeving zullen houden. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid nemen voor de privacy garantie van derden. Wij wijzen elke aansprakelijkheid a.g.v. misbruik van privacy door derden dan ook af!

Verwerking persoonsgegevens in het algemeen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Parksjtad in Transitie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aanleggen van een (vrijwilligers)administratie. Wie is bij onze organisatie aangesloten. 
 • Contact te kunnen onderhouden met onze bezoekers/vrijwilligers aangaande activiteiten van de organisatie. 
 • Aanwezigheidsregistratie vrijwilligers. Roosterplanning vrijwilligers en onderlinge financiële afhandelingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Parksjtad in Transitie neemt geen enkel besluit op basis van geautomatiseerde gegevensverwerkingen.  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Parksjtad in Transitie) tussen zit.

Parksjtad in Transitie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress t.b.v. de websites en Gmail accounts t.b.v. mailverkeer.

Parksjtad in Transitie gebruikt deze programma’s in goed vertrouwen dat ook zij (als derden) zich aan de privacy wetgeving houden. Wij wijzen elke aansprakelijkheid door misbruik van derden dan ook af.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Parksjtad in Transitie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet betekent dit dat gedurende de periode dat de vrijwilliger actief  is bij Parksjtad in Transitie zijn persoonsgegevens bewaard worden. Bij definitieve afmelding bij de organisatie worden zijn persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd (uiterlijk binnen 4 weken).

Delen van persoonsgegevens met derden

Parksjtad in Transitie verklaart hierbij dat geen enkele van de verkregen persoonsgegevens aan derden zal worden verstrekt behalve om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien de situatie dit vraagt na individuele toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Parksjtad in Transitie gebruikt cookies om te detecteren:

 • Hoeveel unieke bezoekers onze website bekijken.
 • Om je website ervaring te verbeteren.
 • Of je al akkoord gegaan bent met de privacy-voorwaarden, zodat we dat niet telkens hoeven te vragen.
 • Of je al akkoord gegaan bent met het gebruik van cookies, zodat we dat niet telkens hoeven te vragen.
 • Dit zijn onze cookies: volgt nog!

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Parksjtad in Transitie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar stadswerkplaatsheerlen@gmail.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Parksjtad in Transitie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Parksjtad in Transitie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via stadswerkplaatsheerlen@gmail.com.

Parksjtad in Transitie heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Beveiligingssoftware: een up to date virusscanner en firewall.
 • Wachtwoordbeveiliging met 2 staps-verificatie.
 • Alle pagina’s op de website zijn beveiligd via SSL (secure socket layer), d.w.z. dat ze alleen via https te benaderen zijn en dus niet via http.