Op zaterdag 31 mei 2014 komt Repair Café Parkstad Limburg naar Simpelveld

Vanaf 10 uur tot 13 uur zijn deskundige vrijwilligers aanwezig In De Rode Beuk, Kloosterstraat 57 te Simpelveld en kunt u er terecht met kapotte spullen die nog een tweede leven verdienen.

samen-repareren

Afvalberg
U kunt die dag een bijdrage leveren aan het verminderen van de afvalberg en de CO2 uitstoot. Hoe? Door o.a. oude apparatuur, keukengerei, kapotte kleding mee te brengen en te laten nakijken door een team van vrijwilligers die het mee gebrachte dan samen met u gaan repareren. Zo valt er ook altijd iets te leren. Wie niets heeft om te repareren kan gewoon een kijkje komen nemen, de koffie en de thee staan klaar.

Non-profit
Het Repair Café is een non-profit organisatie en een Nederlands concept. Er zijn al meer dan 400 Repair Cafés in Nederland en het buitenland. Het Repair Café Parkstad Limburg werkt uitsluitend met vrijwilligers, allen woonachtig in en om Parkstad. Repair Café Parkstad Limburg is een werkgroep van Transition Towns Parksjtad.

Vrijwilligers
Repair Café Parkstad Limburg is altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers, vooral op het gebied van elektrotechniek en computers, maar ook een fietsenmaker, timmermensen en andere geïnteresseerden zijn welkom. Elke (meestal de) laatste zaterdag van de maand is er een bijeenkomst van het Repair Café op een wisselende locatie.

Vragen
Deze kunt u telefonisch stellen bij Maria Ritterbex 045-5441162 of Gonnie Vroomen 045-5440580.
Als u liever mailt: repaircafeparkstadlimburg@gmail.com.

Altijd gratis entree!

Wanneer en waar is het volgende Repair Café?
Zaterdag 28 juni van 10 tot 13 uur: De Luciushof aan de Putgraaf in Heerlen

Bezoek ook onze facebookpagina: www.facebook.com/repaircafeparkstad