De Stadswerkplaats

Click here for English version!

het midden tussen een Fablab en een klassieke werkplaats. Een plek waar je met technologie en techniek in aanraking kunt komen en hiermee volop kunt experimenteren. Van de 3D printer tot een plek waar je metaal,  houtbewerking en groeneducatie kunt uitvoeren. Een creatief, technische gebouw omgeven door een prachtige grote tuin met kas waarbinnen(en buiten) een heleboel creatieve ambachten ontplooid kunnen worden.

In de Stadswerkplaats werken lokale milieu- en duurzaamheidsorganisaties samen met reguliere onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en gemeente. Het is een vrijplaats voor techniek, groeneducatie en creatieve ambachten en gestoken in een jasje van duurzaamheid. Hier stimuleren wij de veerkracht in de samenleving en dit middels duurzame oplossingen in de breedste zin van het woord. Het milieu en de burger staan daarbij centraal. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Stadswerkplaats vergroot de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van burgers binnen de gemeenschap en versterkt de samenhang, teneinde een omschakeling, een transitie, te bewerkstelligen naar een duurzaam, sociaal, veilig en gezond leefklimaat waar eenieder zich kan ontplooien.

 Het plan

Ik mis een omgeving waar ik mijn creativiteit kwijt kan, een ontmoetingsplek voor gelijkgestemden, voor jong en oud, voor hoog- en laag opgeleid, autochtoon en migrant.  Waar mensen van alle niveaus  kunnen werken aan individuele- maar ook  gezamenlijke projecten. Waar je kennis kunt opdoen maar ook kennis kunt achterlaten. Het is de basis van integratie. Het lijkt op een Fablab maar het is ook een klassieke werkplaats. Er staan basis hout- en metaalbewerkingsmachines maar ook computers en een 3D printer en je kunt er leren programmeren maar ook lassen, smeden en houtbewerken. Daarnaast biedt de tuin de mogelijkheid je te verdiepen in ecologische technieken van bijvoorbeeld voedselproductie.  Je kunt er zelfstandig aan projecten werken. Het geheel wordt aangevuld door een grote sociale component, in de vorm van een Kletscafé, de ontmoetingsplek binnen de Stadswerkplaats waar gelijkgestemden elkaar ontmoeten en hun creatieve ideeën kunnen delen. Het is een verzamelplek voor veel organisaties die met hun specialiteit een bijdrage leveren aan het grote geheel. Alles gegoten in een duurzaam jasje en met oog voor de toekomst.

Visie

Het zijn roerige tijden: het klimaat akkoord van Parijs houdt ons een spiegel voor, Palet 3.0, migranten stromen binnen in de hoop op een veilig en gezonde toekomst. De noodzaak onze stijgende economie in het zadel te houden. Maar ook een schrijnend tekort aan technisch opgeleid personeel en een maatschappij waar teveel mensen aan de zijlijn staan.

Wat de boer niet kent dat eet hij niet is een van de redenen waarom scholieren niet kiezen voor technische beroepen. Een “lekker rustig” baantje op kantoor betaalt veel beter is het andere. Techniek moet je ervaren en al van jongs af aan, je kunt je er in ontplooien en je kunt er veel voldoening van krijgen. En plat gezegd: je kunt er goed geld in verdienen!

In schril contrast zitten hele groepen mensen ‘thuis op de bank’ zonder adequate scholing of zijn stukgelopen in hun werk. Maar ook mensen die naast hun dagelijkse werkzaamheden creatieve invulling of verdere ontplooiing zoeken. De stadswerkplaats is dan de opstapplek om een nieuwe start te maken, te snuffelen aan de mogelijkheden, een hobbymatige uitdaging of gewoon het voortraject van een re-integratie proces.

Parksjtad in Transitie timmert aan de weg om dit te bewerkstelligen. Wij nodigen u van harte uit.

 Wij kunnen nog wel wat likes gebruiken op :                         

 https://www.iba-parkstad.nl/bewoners-maken-parkstad/

Klik ‘Bewoners maken Parkstad’; scroll naar beneden waar de ideeën staan tot Stadswerkplaats en klik op het grijze hartje. Het wordt dan rood.
We kunnen nog heel wat likes gebruiken. Dus als je je hier in kunt vinden graag een dikke like geven (klik op het hartje onder de koptekst Stadswerkplaats).

Alvast bedankt!

 

 https://parksjtad-in-transitie.nl/stadswerkplaats-bij-iba-parkstad-ingediend/

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.”
Robert Swan, poolreiziger

 

  Auteur: Remco Wijckmans        17 juni 2018