Decemberstop 2016

winter-landscape2
Helaas repareert Repair Café Parkstad Limburg niet tijdens de feestmaand december in 2016. Op 28 januari staat het team voor de eerste keer voor u klaar op een nieuwe vaste locatie aan Mijnzetellaan 2 in Heerlen in de wijk Zeswegen. Vanaf 2017 worden er geen bijeenkomsten meer georganiseerd in The Break, echter de locatie Dienstencentrum Op de Boor in Bocholtz blijft behouden. Zie “Kan ik erbij zijn?” in rechterkolom voor alle data in 2017.

Internationale Repair Café Week

Foto: Martin Waalboer/Stichting Repair Café

Tussen 17 en 23 oktober is het Internationale Repair Café Week. Wereldwijd komen dan vrijwilligers bij elkaar om kapotte spullen te repareren. Met de internationale week wordt gevierd dat het Repair Café-concept zeven jaar bestaat.
In Nederland openen tijdens de feestweek ten minste 30 Repair Cafés hun deuren. In totaal organiseren zeker 60 Repair Cafés in 12 landen een extra repareerbijeenkomst. Daarnaast zijn er ook nog honderden reguliere Repair Café-bijeenkomsten. Check de rechter kolom (“Kan ik erbij zijn?”) voor de openingstijden en adresgegevens van Repair Café Parkstad Limburg.

Samen repareren: een wereldwijde trend
Het allereerste Repair Café werd op 18 oktober 2009 gehouden in Amsterdam. Sindsdien heeft het concept – waarbij handige vrijwilligers minder handige buurtgenoten helpen met het repareren van kapotte spullen – zich over de hele wereld verspreid. Op dit moment zijn er meer dan 1.150 Repair Cafés verspreid over 29 landen.
Vrijwilligers over de hele wereld kunnen heel eenvoudig hun eigen Repair Café beginnen, met het Repair Café-startpakket, dat in vijf talen beschikbaar is. Bezoek je een Repair Café, dan help je de afvalberg te verkleinen en reparatiekennis te behouden en te verspreiden. Je komt op een gezellige manier met buurtgenoten in contact. En je strijdt mee voor beter repareerbare spullen. Tot ziens in het Repair Café!

Meer informatie over de Internationale Repair Café Week en het wereldwijde Repair Café-netwerk staat op repaircafe.org.

Zondag 9 oktober 2016: Dag van de Duurzaamheid

In het kader van de Dag van de Duurzaamheid (landelijk op maandag 10 oktober, zie hier) wordt er op Hoeve Corisberg op zondag 9 oktober een duurzaamheidsdag georganiseerd. Een leuke informatieve dag voor jong en oud. Er is van alles te zien en doen. Kom dus zondag 9 oktober tussen 11.00 en 16.00 uur naar Hoeve Corisberg.

De vrijwilligers van Repair Café Parkstad Limburg zijn er ook, dus breng je kapotte spullen mee!

Ga genieten van een mooie duurzame dag op een prachtige locatie: Er zijn natuurworkshops, een workshop Rocket Stove (oven) maken, je kunt een rondleiding krijgen op de Corisberg, er is informatie te vinden over elektrische auto’s, fietsen en zonnepanelen, je kunt adviezen krijgen over duurzaamheid, je kunt een workshop ‘energie uit de grond’ of ‘Buurkracht’ volgen en je kunt djembé spelen.

Repareren met de Repair Café Wiki

Overal op de wereld wonen mensen die goed zijn in repareren. De een fikst eenvoudig een beschadigde stofzuigerkabel of een haperend Hifi systeem, de ander naait in een handomdraai een gescheurde jaszak weer dicht. Deze kennis kunnen reparateurs nu met iedereen delen via de Repair Café Wiki.

Tot voor kort deelden de reparateurs van de ruim 1.100 Repair Cafés hun kennis voornamelijk via bijeenkomsten, op kleine fora en via social media. Het initiatief voor de Repair Café Wiki is afkomstig van een vrijwilliger van het Engelse Repair Café Farnham.

Wikipedia, wie kent het niet? De online encyclopedie, gevuld met kennis van een groot aantal vrijwillige auteurs. Als iemand iets publiceert, kan een ander de publicatie aanvullen of verbeteren.

Op de Repair Café Wiki pagina’s kun je reparatie-informatie vinden over huishoudelijke spullen die Repair Café vrijwilligers hebben gerepareerd. Je kunt zelf een pagina maken met tekst en foto’s, zoals een vrijwilliger uit Farnham heeft gedaan voor een stofzuiger. En zie je onjuistheden, dan kun je de tekst aanpassen.

Deel je reparatiekennis
Wil je met de Repair Café Wiki aan de slag? Lees de korte handleiding voor het bewerken en creëren van een nieuwe pagina. Nu zijn alle pagina’s nog in het Engels geschreven. Maar schrijf gerust in je eigen taal, een ander kan het weer vertalen. De Repair Café Wiki is er voor iedereen!

Bron: repaircafe.org

Huisregels Repair Café Parkstad Limburg

Het Repair Café is géén gratis reparatiewerkplaats. Het is een ontmoetingsplaats in de buurt, waar het gaat om sámen repareren, om kennisoverdracht en om sociaal contact tussen buurtgenoten. Het repareren gebeurt alleen tijdens de Repair Café-bijeenkomst en in aanwezigheid – en zo mogelijk met de medewerking – van de eigenaar van het kapotte voorwerp. Kapotte spullen worden dus niet bij het Repair Café afgegeven en later weer opgehaald.

Om een en ander goed en eerlijk te laten verlopen zijn er huisregels:

  1. U bent aanwezig bij, neemt mogelijk deel aan de reparatie.
  2. Per beurt wordt één artikel gerepareerd. Hebt u meerdere artikelen dan meldt u zich nadat het artikel is gerepareerd weer bij de gastvrouw voor registratie van het volgende artikel enz.
  3. Bij fietsen worden alleen kleine reparaties uitgevoerd, onder voorwaarde dat u in het bezit bent van de sleutels en dat het chassisnr. zichtbaar is.
  4. Er worden geen nieuwe kleren vermaakt.
  5. Er worden geen gordijnen genaaid.
  6. Om eventuele overschrijding van de sluitingstijd te voorkomen wordt een reparatie tijdens het laatste uur van een reparatiebijeenkomst beoordeeld voor aanname. Daarnaast wordt geen nieuwe reparatie aangenomen in het laatste half uur.

Teken nu en stop het omstreden handelsverdrag TTIP

Stop_TTIP_350x250_02

Al geruime tijd wordt er campagne gevoerd tegen het omstreden handelsakkoord TTIP (Transatlantic Trade & Investment Partnership) tussen Europa en de VS. In de lijn van onze moederstichting Transition Town Parksjtad wil ook het Repair Café zijn stem laten horen. Niet dat wij alle antwoorden paraat hebben maar als je de verschillende berichtgevingen in de media beluistert moet het opvallen dat de voor- en tegenstanders recht tegenover elkaar staan. Dat vraagt, vinden wij, extra aandacht want uiteindelijk zijn de sociaal maatschappelijke verworvenheden op het Europese continent er niet gekomen om door een dergelijk verdrag te laten ondermijnen.

We zien al jaren de invloed van “the American way of life” op het leven in Europa en die veramerikanisering is niet altijd een goede zaak (uitzonderingen daargelaten). Als je met TTIP instemt zal dat een radicale omwenteling voor Europa betekenen naar de normen en waarden van de Amerikaanse samenleving. Dat betekent een grotere sociale ongelijkheid, de claimcultuur en zeker afbraak van alle opgebouwde sociale voorzieningen. Daarnaast een samenleving waar nog meer als nu de grote bedrijven de dienst uitmaken. Als je TTIP in een zoekmachine in geeft krijg je talloze resultaten waarvan het lezen daarvan je doet huiveren.

The Right to Repair
Voor het Repair Café speelt ook nog een heel praktische issue mee: The Right to Repair. In de VS is een discussie gaande over wetgeving die het mogelijk maakt voor fabrikanten om te bepalen wie wel of niet de technische kennis krijgt om te kunnen repareren waardoor voor de eigenaar van bijvoorbeeld de auto (of grasmaaier, of stofzuiger) beslist wordt waar dit product moet worden gerepareerd waardoor hij dat zelf ook niet zal kunnen. Het fundamentele recht van eigenaarschap wordt hier aangetast. Zie ook: ifixit.org.

Dit zou onder het TTIP verdrag hoogst waarschijnlijk erg negatief uitpakken voor eigenaren van alle consumenten producten. Het Repair Café zou dan heel waarschijnlijk niet meer mogen bestaan.

Voor alle duidelijkheid: wij zijn tegen TTIP!

Onderteken hier de petitie tegen TTIP.

Meer info:

Hieronder de inleiding over TTIP welke Foodwatch op hun site hebben staan:

Achter gesloten deuren, in het grootste geheim, wordt er tussen de EU en de VS onderhandeld over het handelsverdrag TTIP. Regeringen en bedrijven beloven ons om economische groei en banen te creëren aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. Maar foodwatch is er samen met 390 maatschappelijke organisaties van overtuigd dat de overeenkomst vooral grote bedrijven dient, niet de Europese burgers.

Het grootste gevaar is niet de verzwakking van de bestaande normen. Noodzakelijke verbeteringen op gebied van milieu-, arbeids-, dierenwelzijns- en consumentenrechten worden vrijwel onmogelijk gemaakt, omdat regelgeving door zowel de EU als de VS moet worden goedgekeurd. Bovendien kunnen bedrijven straks mogelijk een klacht indienen, als ze kunnen aantonen dat politiek beleid tot economische schade leidt. In gewone mensentaal: politici kijken wel uit om wetten te maken die consumenten beschermen en economisch nadelig zijn voor bedrijven. Dat kan ze op een flinke schadeclaim komen te staan.

We moeten ons samen verzetten tegen dit zorgwekkende ondemocratische proces. Europese regels die de kwaliteit en veiligheid van ons voedsel waarborgen, kunnen mogelijk door de VS en de voedselindustrielobby onderuit geschoffeld worden.

De Europese Commissie heeft ons verzoek tot het starten van een officieel burgerinitiatief afgekeurd. Samen met 390 andere organisaties, heeft foodwatch besloten de petitie toch te starten. We moeten politici tonen hoe bezorgd en verontwaardigd Europese consumenten zijn over TTIP.

Op 4 december 2014 zijn de één miljoen benodigde handtekeningen voor het zelfgeorganiseerde burgerinitiatief binnengehaald! Om een nog sterker signaal af te geven aan de Europese Commissie is besloten het verzamelen van handtekeningen voort te zetten. Teken nu en vraag je vrienden, kennissen, collega’s en familie hetzelfde te doen!