Repair Café Parkstad Limburg

Als werkgroep van Parksjtad in Transitie (voorheen Transition Town Parksjtad) openden wij 20 november 2010 voor het eerst onze deuren in de Luciushof in centrum Heerlen. In januari 2011 sloten we ons aan bij het landelijk Repair Café en sindsdien staan we in nauw contact met hen. We maken gebruik van hun expertise, vormen voor elkaar een klankbord en krijgen ondersteuningen in velerlei vormen, o.a. poster-en flyermateriaal.

Tot september 2014 opereerden we op verschillende locaties om de repareergedachte te verspreiden. Zo zijn we in 2011 te gast geweest in het Harrie Meershuis in Hoensbroek en woningcorporatie Weller in Brunssum. In 2012 hadden we afspraken met het Consuminderhuis in Landgraaf, de Ruilwinkel van Humanitas in Kerkrade (Spekholzerheide), de Luciushof in Heerlen en De Rode Beuk in Simpelveld. De Parkstadregio is groot en we wilden velen kennis laten maken met het concept Repair Café.

Van september 2014 tot december 2016 waren er twee wisselende locaties: Dienstencentrum Op de Boor in Bocholtz en Activiteitencentrum The Break in Heerlen. In januari 2017 verhuisde Repair Café Parkstad van The Break naar een andere vaste locatie bij Sam-Sam Heerlen aan de Mijnzetellaan in de wijk Zeswegen. Bovendien wordt elk kwartaal een bijeenkomst georganiseerd in Dienstencentrum Op de Boor aan de Wilhelminastraat 19 in Bocholtz. Voor data zie “Kan ik erbij zijn?” in de rechterkolom. In de maanden juli en december wordt er geen Repair Café georganiseerd.

Waarom willen we dit eigenlijk?
In deze moeilijke overgangstijd naar een nieuwe wereld, die er echt wel gaat komen als iedereen zich hiervoor inzet, organiseren wij het Repair Café graag:

 • Omdat we een bijdrage willen leveren aan duurzaamheid.
 • Een impuls geven aan het besef van toenemende grondstofschaarste.
 • Gaan voor minder productie, minder transport, langere levensduur.
 • Een tweede blik bevorderen: ‘Hé, kan dit nog gemaakt?’.
 • Prikkelen tot mentaliteitsverandering en afzwakken van koopzucht.
 • Laten ervaren dat repareren leuk is, helemaal als je het zelf doet of erbij zit.

rcpl03

We hebben een vast team van zo’n 15 medewerkers weten te creëren, die allemaal even enthousiast zijn.
U kunt bij ons terecht met o.a. kleding, fietsen, kleine meubels, elektrische apparaten, speelgoed, computervragen en nog vele andere spullen die u dierbaar zijn. Mocht een reparatie niet lukken, dan krijgt u in ieder geval een diagnose en advies.

Repair Café Parkstad Limburg is een non-profitorganisatie van vrijwilligers met als doelstelling het zelf leren repareren van gebruiksvoorwerpen. We hebben een gedeelde kleine subsidie van de gemeente die wordt toegekend aan Parksjtad in Transitie waar we deel van uitmaken.

rcpl01


Huisregels
Het Repair Café is geen gratis reparatiewerkplaats. Het is een ontmoetingsplaats in de buurt, waar het gaat om sámen repareren, om kennisoverdracht en om sociaal contact tussen buurtgenoten. Het repareren gebeurt tijdens de Repair Café-bijeenkomst, in aanwezigheid van en zo mogelijk met medewerking van de eigenaar van het kapotte voorwerp. Kapotte spullen worden dus niet bij het Repair Café afgegeven en later weer opgehaald.

Om een en ander goed en eerlijk te laten verlopen zijn er huisregels:

 1. U bent aanwezig bij, neemt mogelijk deel aan de reparatie.
 2. Per beurt wordt één artikel gerepareerd. Hebt u meerdere artikelen dan meldt u zich nadat het artikel is gerepareerd weer bij de gastvrouw voor registratie van het volgende artikel enz.
 3. Bij fietsen worden alleen kleine reparaties uitgevoerd, onder voorwaarde dat u in het bezit bent van de sleutels en dat het chassisnr. zichtbaar is.
 4. Er worden geen nieuwe kleren vermaakt.
 5. Er worden geen gordijnen genaaid.
 6. Om eventuele overschrijding van de sluitingstijd te voorkomen wordt een reparatie tijdens het laatste uur van een reparatiebijeenkomst beoordeeld voor aanname. Daarnaast wordt geen nieuwe reparatie aangenomen in het laatste half uur.

Vrijwilligers gezocht
Repair Café Parkstad Limburg kan nog steeds nieuwe vrijwilligers gebruiken. En ondanks dat wij een goed lopend team hebben, valt er wel eens iemand door omstandigheden uit. Met name techneuten op het gebied van computers, elektrotechniek, fietsen, hout en metaal. Maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.